با پروتز ساز میتونی از نو بسازی … !

داستان پروتز ساز

پروتز ساز

پروتز ساز چرا و چگونه متولد شد ؟

همیشه در مواجه با افراد قطع عضو با نگرانی و استرس خاصی در مورد پروتزی که قرار است برایشان ساخته شود سوالات زیادی دارند سوالاتی مانند اینکه واقعا میتواند با پای مصنوعی راه برورد یا نه ؟ هزینه ساخت آن چقدر می شود؟ چگونه می توانم با پروتز راه بروم؟
این نوع سوالات هم در مورد پای مصنوعی و هم دست مصنوعی وجود دارد. چیزی که بین همه آنها مشترک است ؛ نگرانی از پیوستن عضو جدید به بدنشان می باشد. این ناشناخته بودن پا یا دست مصنوعی برای آنها باعث نپذیرفتن آن و یا بطور کلی عدم تمایل برای دریافت پروتز می شود
در بین تمام منابع جایی که بصورت اختصاصی به دغدغه این افراد بپردازد خالی بود در همین لحظه نیز پروتز ساز متولد شد.
پروتز ساز متشکل از تیم حرفه ای و علمی است که در این زمینه فعالیت میکند و بصورت مشاور تخصصی در این مسیر کنار افراد قطع عضو می باشد بدین ترتیب این افراد می توانند با آگاهی بیشتر و همینطور تمایل بیشتری پروتز خود را دریافت کنند و تغییر زیادی را در زندگی روزانه خود شاهد باشند.
پروتز ساز علاوه بر همراه بودن با فرد قطع عضو در تمامی مراحل دریافت پروتز که هدف اصلی آن است ، در پایگاه رسمی وب سایت پروتز ساز، نیز معرفی مراکز ساخت پروتز و همینطور تازه های پروتز در ایران و جهان را به روزرسانی می کند

اهداف ما در پروتز ساز:

معرفی مراکز ساخت پروتز در دسترس فرد

مشاوره رایگان در زمینه انواع پروتز

آگاهی بخشی در مورد تازه های پروتز در ایران و جهان

ما از 8 صبح تا 12 شب به وقت ایران پاسخگویی تلفنی به شما هستیم.

فهرست